• Gửi bán nhà

   • Giá trị bất động sản
   • < 2 tỷ Phí Môi Giới: 20 Triệu/Giao Dịch
   • < 3 tỷ Phí Môi Giới: 25 Triệu/Giao Dịch
   • > 3 tỷ Phí Môi Giới: 1% /Giao Dịch
   • Không bao gồm phí làm thủ tục, giấy tờ.
  • Gửi bán đất

   • Giá trị bất động sản
   • < 1 tỷ Phí Môi Giới: 15 Triệu/Giao Dịch
   • < 2 tỷ Phí Môi Giới: 1.5%/Giao Dịch
   • > 2 tỷ Phí Môi Giới: 2%/Giao Dịch
   • Không bao gồm phí làm thủ tục, giấy tờ.
  • Ký gửi cho thuê

   • Thời gian ký hợp đồng
   • 1 Năm Phí Môi Giới: 1/2 Tháng tiền thuê nhà
   • 2 Năm Phí Môi Giới: 2/3 Tháng tiền thuê nhà
   • 3 Năm Phí Môi Giới: 1 Tháng tiền thuê nhà
   • Hộ trợ miễn phí ký hợp đồng thuê nhà.
  • Ký gửi đặc biệt

   • Cam kết có thời hạn
   • Ký Gửi Bán Nhà2 Tháng/3 triệu + Phí Ký Gửi
   • Ký Gửi Bán Đất 2 Tháng/3 triệu + Phí Ký Gửi
   • Ký Gửi Cho Thuê 2 Tuần/1 triệu + Phí Ký Gửi
   • Không bao gồm phí làm thủ tục, giấy tờ.
0945 017 666

Sign In